Заседания

Заседание от дата 11.02.2017 от 11:00 часа.

Заседание от дата 27.01.2017 от 14:00 часа.

Заседание от дата 13.01.2017 от 10:30 часа.

Заседание от дата 05.07.2016 от 17:35 часа.

Заседание от дата 25.05.2016 от 16:15 часа.

Заседание от дата 20.03.2016 от 20:20 часа.

Заседание от дата 18.03.2016 от 18:00 часа.

Заседание от дата 13.03.2016 от 21:00 часа.

Заседание от дата 12.03.2016 от 15:00 часа.

Заседание от дата 16.02.2016 от 18:00 часа.

Заседание от дата 11.02.2016 от 18:00 часа.

Заседание от дата 08.02.2016 от 16:00 часа.

Заседание от дата 05.02.2016 от 16:00 часа.

Заседание от дата 29.12.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 14.12.2015 от 16:00 часа.

Календар

Решения

  • № 274 / 27.01.2017

    относно: Произнасяне по писмо от Окръжна прокуратура – София, с наш вх.№ 334/11.01.2017 г.

  • № 273 / 13.01.2017

    относно: Изпращане на писма до Агенция по вписванията - Търговския регистър за издаване на справка за лицето Ивайло Петров Симеонов, ЕГН *********** за участието му в търговски дружества за периода от 1 декември 2015 г= до настоящия момент и движението по партидите им. и г-н Николай Иванов Плещов – Председател на ОбС – Елин Пелин за предоставяне на справка за изпълнение на нормата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА

  • № 272 / 05.07.2016

    относно: Разглеждане на постъпили писма с вх.№ 328/30.06.2016г. и 329/05.07.2016 г. и изказване на Бистра Кунева – член на ОИК.

всички решения