№ 274 / 27.01.2017

ОТНОСНО : Произнасяне по писмо от Окръжна прокуратура – София, с наш вх.№ 334/11.01.2017 г.

№ 273 / 13.01.2017

ОТНОСНО : Изпращане на писма до Агенция по вписванията - Търговския регистър за издаване на справка за лицето Ивайло Петров Симеонов, ЕГН *********** за участието му в търговски дружества за периода от 1 декември 2015 г= до настоящия момент и движението по партидите им. и г-н Николай Иванов Плещов – Председател на ОбС – Елин Пелин за предоставяне на справка за изпълнение на нормата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА

№ 272 / 05.07.2016

ОТНОСНО : Разглеждане на постъпили писма с вх.№ 328/30.06.2016г. и 329/05.07.2016 г. и изказване на Бистра Кунева – член на ОИК.

№ 271 / 25.05.2016

ОТНОСНО : Произнасяне по сигнал с входящ номер 312/26.04.2016г.

№ 270 / 17.05.2016

ОТНОСНО : Определяне на членове от ОИК да получават документи адресирани до ОИК – Елин Пелин, като след получаването да уведомят председателя за предприемане на съответните действия и насрочване на заседание.

№ 269 / 17.05.2016

ОТНОСНО : Вземане на решение за изпращане уведомително писмо на основание Чл. 42, ал.3 от ЗМСМА до Кмета на община Елин Пелин.

№ 266 / 20.03.2016

ОТНОСНО : Определяне на двама члена на Общинска избирателна комисия Елин Пелин, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК.

№ 265 / 20.03.2016

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГРИГОРЕВО

№ 264 / 20.03.2016

ОТНОСНО : Обявяване на приключването на работата в ИП към ОИК - Елин Пелин

№ 263 / 20.03.2016

ОТНОСНО : Обявяване на край на изборния ден на втори тур на частичните избори за кмет на 20.03.16 в кметство Григорево

№ 262 / 18.03.2016

ОТНОСНО : Промяна в състава на регистрирани застъпници от политическа партия „ГЕРБ” във втори тур на частичните избори за кмет на кметство с. Григорево, Община Елин Пелин на 20 март 2016г.

№ 261 / 13.03.2016

ОТНОСНО : Утвърждаване образецът на бюлетина за втори тур на частичните избори за кмет на кметство Григорево по отношение съдържание, имената и номерата на регистрираните партии и техните кандидати от ОИК Елин Пелин за произвеждане на частичните избори кмет на 13.03.2016 г.

№ 260 / 13.03.2016

ОТНОСНО : Определяне на двама члена на Общинска избирателна комисия Елин Пелин, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК

№ 259 / 13.03.2016

ОТНОСНО : РЕШЕНИЕ за допускане до участие в изборите за КМЕТ НА КМЕТСТВО ГРИГОРЕВО втори тур 20.03.2016 г.

№ 258 / 13.03.2016

ОТНОСНО : Насрочване на втори тур на изборите за кмет на кметство Григорево

№ 257 / 13.03.2016

ОТНОСНО : Обявяване на приключването на работата в ИП към ОИК - Елин Пелин.

№ 256 / 13.03.2016

ОТНОСНО : Обявяване на край на изборния ден на частичните избори за кмет на 13.03.16 в кметство Григорево

№ 255 / 12.03.2016

ОТНОСНО : Освобождаване и назначаване на членове на СИК в община Елин Пелин за произвеждане на частичен избор за Кмет на кметство с. Григорево на 13 март 2016 г.

№ 254 / 11.03.2016

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници партия „Политическа партия ГЕРБ” за произвеждане на частичен избор за Кмет на кметство с. Григорево на 13 март 2016 г.

№ 253 / 11.03.2016

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници партия „Българска нова демокрация” за произвеждане на частичен избор за Кмет на кметство с. Григорево на 13 март 2016 г.

Календар

Решения

  • № 274 / 27.01.2017

    относно: Произнасяне по писмо от Окръжна прокуратура – София, с наш вх.№ 334/11.01.2017 г.

  • № 273 / 13.01.2017

    относно: Изпращане на писма до Агенция по вписванията - Търговския регистър за издаване на справка за лицето Ивайло Петров Симеонов, ЕГН *********** за участието му в търговски дружества за периода от 1 декември 2015 г= до настоящия момент и движението по партидите им. и г-н Николай Иванов Плещов – Председател на ОбС – Елин Пелин за предоставяне на справка за изпълнение на нормата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА

  • № 272 / 05.07.2016

    относно: Разглеждане на постъпили писма с вх.№ 328/30.06.2016г. и 329/05.07.2016 г. и изказване на Бистра Кунева – член на ОИК.

всички решения