Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 273
Елин Пелин, 13.01.2017

ОТНОСНО: Изпращане на писма до Агенция по вписванията - Търговския регистър за издаване на справка за лицето Ивайло Петров Симеонов, ЕГН *********** за участието му в търговски дружества за периода от 1 декември 2015 г= до настоящия момент и движението по партидите им. и г-н Николай Иванов Плещов – Председател на ОбС – Елин Пелин за предоставяне на справка за изпълнение на нормата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА

 1. Да бъде поискана от Агенция по вписванията – Търговски регистър справка за лицето Ивайло Петров Симеонов с ЕГН ************* за участието му в търговски дружества за периода от 1 декември 2015 г до настоящия момент и движението по партидите им.  
 2. Да се изиска справка от Председателя на ОбС Елин Пелин относно уведомление от Кмета на Община Елин Пелин за изпълнение на изискването на чл. 41, ал. 3. от ЗМСМА.

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Теодор Бориславов Атанасов

Секретар: Ангелина Атанасова Илиева

* Публикувано на 13.01.2017 в 18:40 часа

Календар

Решения

 • № 274 / 27.01.2017

  относно: Произнасяне по писмо от Окръжна прокуратура – София, с наш вх.№ 334/11.01.2017 г.

 • № 273 / 13.01.2017

  относно: Изпращане на писма до Агенция по вписванията - Търговския регистър за издаване на справка за лицето Ивайло Петров Симеонов, ЕГН *********** за участието му в търговски дружества за периода от 1 декември 2015 г= до настоящия момент и движението по партидите им. и г-н Николай Иванов Плещов – Председател на ОбС – Елин Пелин за предоставяне на справка за изпълнение на нормата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА

 • № 272 / 05.07.2016

  относно: Разглеждане на постъпили писма с вх.№ 328/30.06.2016г. и 329/05.07.2016 г. и изказване на Бистра Кунева – член на ОИК.

всички решения