Състав на ОИК Елин Пелин

Председател

 1. Теодор Бориславов Атанасов

Зам. председател

 1. Валя Димитрова Разпопова

Секретар

 1. Ангелина Атанасова Илиева

Членове

 1. Ангел Атанасов Ангелов
 2. Бистра Райкова Кунева-Крумова
 3. Владимир Георгиев Марков
 4. Ганчо Статев Ганев
 5. Марияна Димитрова Стоянова-Петрова
 6. Милко Маринов Иванов
 7. Теодора Спасова Салагьорова
 8. Христо Борисов Минков

Календар

Решения

 • № 274 / 27.01.2017

  относно: Произнасяне по писмо от Окръжна прокуратура – София, с наш вх.№ 334/11.01.2017 г.

 • № 273 / 13.01.2017

  относно: Изпращане на писма до Агенция по вписванията - Търговския регистър за издаване на справка за лицето Ивайло Петров Симеонов, ЕГН *********** за участието му в търговски дружества за периода от 1 декември 2015 г= до настоящия момент и движението по партидите им. и г-н Николай Иванов Плещов – Председател на ОбС – Елин Пелин за предоставяне на справка за изпълнение на нормата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА

 • № 272 / 05.07.2016

  относно: Разглеждане на постъпили писма с вх.№ 328/30.06.2016г. и 329/05.07.2016 г. и изказване на Бистра Кунева – член на ОИК.

всички решения