Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 268
Елин Пелин, 09.05.2016

ОТНОСНО: Вземане на решения за изискване на допълнителни документи от: Агенция по вписванията във връзка с изпълнение на Решение на ОИК – Елин Пелин № 267/03.05.2016 г.; от Кмета на община Елин Пелин и от Председателя на Общински съвет – Елин Пелин; определяне на членове от ОИК – Елин Пелин за изпращане и получаване на документи.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ИК и чл. 42, ал. 2 от ЗМСМА, ОИК – Елин Пелин,

 

РЕШИ:

Изпраща на Агенция по вписванията във връзка с изпълнение на Решение на ОИК – Елин Пелин № 267/03.05.2016 г. да бъде издадено Удостоверение за актуално състояние на фирма ”Димар 88” ЕООД , с ЕИК 200492272  към 05.12.2015 г., както и удостоверение за извършените промени по партидата на дружеството към същата дата.

Изпраща на Кмета на община Елин Пелин искане да бъде издадена на Общинска избирателна комисия от ЦУИГ разпечатка, от която да е видно кога е входирано уведомление от кмета на община Елин Пелин до ОИК по чл. 41, ал.3 от ЗМСМА и хронология за движението на същото.

 

Изпраща на  Председателя на Общински съвет – Елин Пелин искане да бъде издадена на Общинска избирателна комисия справка от входящия регистър (копие) на ОбС, от която да е видно кога е входирано уведомление от кмета на община Елин Пелин до Общинския съвет по чл. 41, ал.3 от ЗМСМА.

 

Определя Владимир Марков и Ганчо Ганев – членове на ОИК да входират исканията на ОИК и да получават документи, адресирани до ОИК – Елин Пелин, като след получаването да уведомят председателя за предприемане на съответните действия и насрочване на заседание.

 

 

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател:Теодор Бориславов Атанасов

Зам. председател: Валя Димитрова Разпопова

Секретар: Ангелина Атанасова Илиева

* Публикувано на 09.05.2016 в 19:46 часа

Календар

Решения

  • № 268 / 09.05.2016

    относно: Вземане на решения за изискване на допълнителни документи от: Агенция по вписванията във връзка с изпълнение на Решение на ОИК – Елин Пелин № 267/03.05.2016 г.; от Кмета на община Елин Пелин и от Председателя на Общински съвет – Елин Пелин; определяне на членове от ОИК – Елин Пелин за изпращане и получаване на документи.

  • № 267 / 03.05.2016

    относно: 1.Изпращане на уведомителни писма до г-н Валентин Методиев Маламов, доц. Ивайло Петров Симеонов – Кмет на община Елин Пелин, Николай Иванов Плещов – Председател на ОбС – Елин Пелин за предоставяне на доказателства и становища по сигнал – вх.№ 312/26.04.2016 г. в тридневен срок от получаването им. 2. Определяне и упълномощаване на членове на ОИК за набавяне на документи и приключване на процедура за изплащане на средствата определени за извънредните заседания, както и сумите, поискани от зам. председателя на ОИК В. Разпопова за изплащане на пътни и дневни за присъствието на дежурства и заседания;

  • № 243 / 11.02.2016

    относно: регистриране за участие в частичен избор за кмет на кметство Григорево община Елин Пелин на 13 март 2016г. на партия ПП АБВ / „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”/

всички решения