Заседания

Заседание от дата 17.05.2016 от 16:00 часа.

Заседание от дата 09.05.2016 от 16:00 часа.

Заседание от дата 03.05.2016 от 16:00 часа.

Заседание от дата 09.11.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 04.11.2015 от 14:00 часа.

Заседание от дата 02.11.2015 от 12:00 часа.

Заседание от дата 01.11.2015 от 12:00 часа.

Заседание от дата 31.10.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 30.10.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 29.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 27.10.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 26.10.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 25.10.2015 от 16:00 часа.

Заседание от дата 24.10.2015 от 14:00 часа.

Заседание от дата 21.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 18.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 15.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 14.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 01.10.2015 от 17:00 часа.

Заседание от дата 28.09.2015 от 17:00 часа.

Календар

Решения

  • № 268 / 09.05.2016

    относно: Вземане на решения за изискване на допълнителни документи от: Агенция по вписванията във връзка с изпълнение на Решение на ОИК – Елин Пелин № 267/03.05.2016 г.; от Кмета на община Елин Пелин и от Председателя на Общински съвет – Елин Пелин; определяне на членове от ОИК – Елин Пелин за изпращане и получаване на документи.

  • № 267 / 03.05.2016

    относно: 1.Изпращане на уведомителни писма до г-н Валентин Методиев Маламов, доц. Ивайло Петров Симеонов – Кмет на община Елин Пелин, Николай Иванов Плещов – Председател на ОбС – Елин Пелин за предоставяне на доказателства и становища по сигнал – вх.№ 312/26.04.2016 г. в тридневен срок от получаването им. 2. Определяне и упълномощаване на членове на ОИК за набавяне на документи и приключване на процедура за изплащане на средствата определени за извънредните заседания, както и сумите, поискани от зам. председателя на ОИК В. Разпопова за изплащане на пътни и дневни за присъствието на дежурства и заседания;

  • № 243 / 11.02.2016

    относно: регистриране за участие в частичен избор за кмет на кметство Григорево община Елин Пелин на 13 март 2016г. на партия ПП АБВ / „АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”/

всички решения