Заседания

Заседание от дата 30.10.2023 от 06:00 часа.

Решения

№ 154-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.

№ 153-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА ОБЩИНА, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 152-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУРЕК, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 151-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТОЛНИК, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 150-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО РАВНО ПОЛЕ, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 149-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕТКОВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 148-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО НОВИ ХАН, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 147-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО МУСАЧЕВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 146-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕСНОВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 145-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕЛИН ПЕЛИН, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 144-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕЛЕШНИЦА, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 143-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОГАНОВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 142-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ГРИГОРЕВО, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 141-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОЛЕМА РАКОВИЦА, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 140-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ГАБРА, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

№ 139-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Елин Пелин, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Елин Пелин за избиране на Общински съветници, Кмет на Община и Кмет на кметство, разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии и решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, предоставени от изчислителния пункт, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии

№ 138-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Отваряне на чувал на СИК № 231700024

№ 137-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Отваряне на чувал на СИК № 231700004

№ 136-МИ / 30.10.2023

ОТНОСНО : Отваряне на чувал на СИК № 231700001

Календар

Решения

  • № 169-МИ / 12.11.2023

    относно: Определяне на място и начин за обявяване на Решенията и съобщенията на ОИК Елин Пелин.

  • № 168-МИ / 07.11.2023

    относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)".

  • № 167-МИ / 05.11.2023

    относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 5 ноември 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУРЕК, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения