Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 151-МИ
Елин Пелин, 30.10.2023

ОТНОСНО: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО СТОЛНИК, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

Общинската избирателна комисия Елин Пелин на основание чл. 87, т. 26 и чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и на ОИК

 

 

Р Е Ш И :

 

 

Обявява за избран за КМЕТ НА КМЕТСТВО СТОЛНИК, община Елин Пелин, област Софийска, НА ПЪРВИ ТУР 

ИЛИЯН БОНЕВ МИЛАТИНОВ  с ЕГН **********, издигнат от МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)“ получил 257 (двеста петдесет и седем ) действителни гласове. 

 

На основание чл. 87, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс издава удостоверение на избрания кандидат. 

 

Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 88 на ИК в 3 дневен срок, считано от днес 29.10.2023 г. пред ЦИК.

Председател: Силвия Чавдарова Трендафилова

Секретар: Мариа Евлогиева Китова-Петрова

* Публикувано на 30.10.2023 в 14:38 часа

Календар

Решения

  • № 169-МИ / 12.11.2023

    относно: Определяне на място и начин за обявяване на Решенията и съобщенията на ОИК Елин Пелин.

  • № 168-МИ / 07.11.2023

    относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)".

  • № 167-МИ / 05.11.2023

    относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 5 ноември 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУРЕК, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения