Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 154-МИ
Елин Пелин, 30.10.2023

ОТНОСНО: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. и вземане на решение за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ.

Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и на основание чл. 87, т. 26 и чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс ОИК Елин Пелин

Обявява броя мандати за общински съветници  -  21 (двадесет и един)                                            

           І. Общинската избирателна квота е триста и двадесет – 320 гласа

           ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати - Няма

           ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота: 21

 1. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

             Кандидат на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)“ Галя Емилова Борисова е избран за кмет.

Кандидат на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)“ Николай Боянов Богданов Заема мястото в общинския съвет.

Кандидатите отпадат от кандидатските листи на партиите, понеже са избрани за кметове:

Галя Емилова Борисова

     № в

бюлетината

 

Наименование на партията или коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

 с думи                                   с цифри

42

ВЪЗРАЖДАНЕ

ДВА                                             2

66

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

ЕДИН                                          1

68

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)“

ЕДИНАДЕСЕТ                           11

69

Местна коалиция „ПП ГЕРБ ( ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ)“

ЧЕТИРИ                                        4

70

МК „СВОБОДА (БСП за България; Ред, законност и справедливост; Български възход)“

ТРИ                                                3

  V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

БЮЛЕТИНА

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

25

СДС

101

Георги Илиев Джаов

А

100

 

 

102

Свилена Венциславова Машева

А

14

 

 

103

Борислав Димитров Сотиров

А

12

 

 

104

Венета Георгиева Джаова

Б

0

 

 

105

Ангелина Бонева Сотирова

Б

3

28

ЛЕВИЦАТА! 

101.

Александър Феодоров Кръстев

А

67

 

 

102.

Цветан Ангелов Златков

А

12

 

 

103.

Стефка Колева Пудева

А

8

 

 

104.

Марио Милков Маринов

Б

5

 

 

105.

Наталия Миткова Цекова

Б

2

42

ВЪЗРАЖДАНЕ

101

Ангел Николаев Славчев

А

359

 

102

Станислав Георгиев Донев

А

47

 

103

Антон Владимиров Недялков

Б

38

 

104

Анелия Емилова Василева

Б

39

 

105

Георги Иванов Колев

Б

7

 

106

Гинка Трендафилова Минчева

Б

34

 

107

Даниела Василева Галчева

Б

20

 

108

Калин Райчев Александров

Б

13

 

109

Емилия Петрова Христова-Славчева

Б

14

 

110

Екатерина Людмилова Цолова

Б

7

 

111

Емилия Йорданова Шишкова

Б

9

 

112

Симчо Павлов Георгиев

Б

6

 

113

Венко Насов Михайлов

Б

8

 

114

Стоянка Георгиева Златева-Стоянова

Б

6

 

115

Стоян Тодоров Якимов

Б

4

 

116

Веселин Танов Ценов

Б

3

 

117

Емил Атанасов Атанасов

Б

7

 

118

Никола Ангелов Геров

Б

4

 

119

Венцислав Борисов Стоичков

Б

31

 

120

Петьо Николаев Семков

Б

4

 

 

 

 

 

 

66

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

101

Стефан Григоров Николов

А

215

102

Пламен Бонев Зафиров

А

26

103

Христина Кирилова Христова

Б

15

104

Георги Христов Николов

Б

9

105

Юсуф Нурфет Муса

Б

4

106

Цветелина Вельова Вельова

Б

14

107

Мариана Андонова Николова

Б

15

108

Спас Любомиров Спасов

Б

7

109

Анелия Стоянова Фичерова

Б

7

110

Камелия Ефтимова Иванова

Б

7

111

Илиян Иванов Кръстев

Б

6

112

Трифон Кирилов Свиленов

Б

8

113

Димитрина Георгиева Григорова

Б

4

114

Райна Николова Константинова

Б

6

115

Лилия Георгиева Симеонова

Б

6

68

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)"

101

Райничка Георгиева Николова

А

1568

 

102

Николай Иванов Плещов

Б

110

 

103

Богомил Емилов Бранков

Б

120

 

104

Александър Викторов Станоев

Б

165

 

105

Галя Емилова Борисова

Б

78

 

106

Венцислав Михайлов Асенов

Б

78

 

107

Атанаска Димитрова Маджарова

Б

89

 

108

Димитър Лазов Митрев

Б

82

 

109

Румяна Христова Найденова-Анева

Б

117

 

110

Бранимир Веселинов Борисов

Б

45

 

111

Даниела Димитрова Гандова

Б

39

 

112

Николай Боянов Богданов

Б

64

 

113

Христина Стоянова Праматарова

Б

37

 

14

Васко Атанасов Илиев

Б

160

 

15

Гергана Николова Иванова

Б

73

 

16

Велислав Богомилов Манчев

Б

89

 

117

Спасимир Асенов Пиперков

Б

73

 

118

Венцислава Славейкова Атанасова

Б

56

 

119

Ивайло Илиев Шентов

Б

47

 

120

Григор Илиев Стойчев

Б

48

 

121

Кирил Валентинов Иванов

Б

182

 

69

Местна коалиция ПП „ГЕРБ" (ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ)

101

Мариета Филипова Христова

А

318

 

 

102

Григор Тодоров Тодоров

А

162

 

 

103

Стефан Петров Стоилов

Б

65

 

 

104

Васил Цветков Цветков

Б

79

 

 

105

Цветелин Красимиров Добрев

Б

72

 

 

106

Благой Ангелков Благоев

Б

48

 

 

107

Венцислав Ангелов Тоцев

Б

25

 

 

108

Светлана Маринова Трендафилова

Б

67

 

 

109

Благовест Цонев Цонев

Б

63

 

 

110

Ангел Георгиев Георгиев

Б

39

 

 

111

Георги Пламенов Крумов

Б

32

 

 

112

Димитър Иванов Мануилов

Б

15

 

 

113

Венцислав Павлов Георгиев

Б

17

 

 

114

Анелина Стоянова Ангелова

Б

65

 

 

115

Станимир Симеонов Симеонов

Б

10

 

 

116

Мильо Цветанов Богданов

Б

3

 

 

117

Димитър Георгиев Мишов

Б

19

 

 

118

Иван Стоянов Георгиев

Б

6

 

 

119

Даниел Георгиев Ценев

Б

7

 

 

120

Найден Раденков Зашев

Б

14

 

 

121

Саве Трайков Савов

Б

32

 

 

                         

 

70

„СВОБОДА (БСП за България; Ред, законност и справедливост; Български възход)"

101

Антоанета Здравкова Драганова

А

245

102

Емил Стоянов Петров

А

126

103

Георги Димитров Янакиев

А

122

104

Валери Николов Брънзелов

А

104

105

Бойко Илиев Савов

Б

38

106

Владимир Георгиев Марков

Б

43

107

Милко Георгиев Мишев

Б

22

108

Георги Иванов Атанасов

Б

38

109

Илиян Йорданов Илиев

Б

11

110

Ивайло Григоров Андреев

Б

10

111

Красимир Илиев Ликов

Б

30

112

Сашко Георгиев Величков

Б

21

113

Марияна Георгиева Несторова

Б

23

114

Крум Николов Николов

Б

16

115

Виктория Петрова Трайкова

Б

31

116

Антон Стоилов Антонов

Б

19

117

Марин Серафимов Стоянов

Б

4

118

Иванка Димитрова Стоянова

Б

11

119

Христина Стоянова Георгиева

Б

21

120

Дарина Стефанова Чакърова

Б

55

121

Йордан Иванов Иванов

Б

10

 

 1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛНЧ

1 Александър Викторов Станоев

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)"

**********

2 Ангел Николаев Славчев

ВЪЗРАЖДАНЕ

**********

3 Антоанета Здравкова Драганова

„СВОБОДА (БСП за България; Ред, законност и справедливост; Български възход)"

 **********

4.Антон Владимиров Недялков

ВЪЗРАЖДАНЕ

 **********

5. Атанаска Димитрова Маджарова

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)"

 **********

6 Богомил Емилов Бранков

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)"

**********

7. Бранимир Веселинов Борисов

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)"

**********

8. Васил Цветков Цветков

ПП „ГЕРБ" (ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ)

**********

9 Венцислав Михайлов Асенов

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)"

**********

10 Георги Димитров Янакиев

„СВОБОДА (БСП за България; Ред, законност и справедливост; Български възход)"

**********

11 Григор Тодоров Тодоров

ПП „ГЕРБ" (ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ)

**********

12 Даниела Димитрова Гандова

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)"

**********

13 Димитър Лазов Митрев

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)"

**********

14

Емил Стоянов Петров

„СВОБОДА (БСП за България; Ред, законност и справедливост; Български възход)"

**********

15 Мариета Филипова Христова

ПП „ГЕРБ" (ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ)

**********

16  Николай Боянов Богданов

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)"

**********

17 Николай Иванов Плещов

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)"

**********

18  Райничка Георгиева Николова

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)"

**********

19 Румяна Христова Найденова- Анева

„БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)"

**********

20 Стефан Григоров Николов

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

**********

21 Стефан Петров Стоилов

ПП „ГЕРБ" (ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ)

**********

  

Зам. председател: Валентина Йорданова Данева

Секретар: Мариа Евлогиева Китова-Петрова

* Публикувано на 30.10.2023 в 14:40 часа

Свързани решения:

158-МИ/31.10.2023

Календар

Решения

 • № 169-МИ / 12.11.2023

  относно: Определяне на място и начин за обявяване на Решенията и съобщенията на ОИК Елин Пелин.

 • № 168-МИ / 07.11.2023

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)".

 • № 167-МИ / 05.11.2023

  относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 5 ноември 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУРЕК, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения