Заседания

Заседание от дата 17.02.2022 от 17:30 часа.

Решения

№ 24-ЧМИ / 17.02.2022

ОТНОСНО : Определяне на техническо лице на територията на кметство с.Лесново, което да отговаря за техническата поддръжка на СУЕМГ в частичните избори за кмет на кметство с.Лесново, община Елин Пелин, област Софийска, насрочени за 27 февруари 2022г. По електронната поща на ОИК е постъпило писмо с изх.№ЧМИ-15-22/16.02.2022 г. на ЦИК. Със същото ЦИК ни уведомява, че ОИК следва да определи едно техническо лице, което да отговаря за техническата поддръжка на СУЕМГ в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, област Софийска, насрочени за 27 февруари 2022 г. Задължително условие за определяне на техническото лице е същото да е преминало обучение, да притежава необходимата квалификация и да е участвало в техническото обслужване на машините в изборите, произведени през 2021 г. Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия – Елин Пелин

Календар

Решения

  • № 40 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

  • № 39 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

  • № 38 - ЧМИ / 04.03.2022

    относно: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

всички решения