06.03.2022

Избирателна активност за ЧМИ - втори тур за кмет на кметство с. Лесново на 06.03.2022 г.

 
ОИК - 2317 Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
               
КМЕТСТВО/ОБЩИНА с. Лесново/ Елин Пелин 2 2 1361 10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой     1361 103  300  525  593
%       7.57%  22,04%  38,57%  43,57%
27.02.2022

Избирателна активност към за ЧМИ за кмет на кметство с. Лесново на 27.02.2022 г.

 
ОИК - 2317 Брой секции за гласуване в изборния ден Отворени секции Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)
1 2 3 4 5 6 7 8
КМЕТСТВО/ОБЩИНА с. Лесново/ Елин Пелин 2 2 1361 10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа 20,00 часа
брой     1361 87 261  500  553
%       6.39% 19.18% 36,74%  40,63%
25.02.2022

Съобщение

Съгласно чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс, ви уведомяваме, че краят на предизборната кампания за частичните местни избори за кмет на кметство в село Лесново, общ. Елин Пелин, които ще се проведат на 27.02.2022 г., настъпва в 24:00 ч. на 25.02.2022 г.

22.02.2022

Съобщение

Във връзка с провеждането на частични местни избори за кмет на Кметство с. Лесново на 27.02.2022 г., ви уведомяваме, че електронно заявление за гласуване  на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация, е достъпно на следния линк:

https://qvote.cik.bg/chmi27.02.2022/

За подаване на електронното заявление не е необходим електронен подпис.

21.02.2022

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИК

На 24.02.2022 г. /четвъртък/ Общинската избирателна комисия Елин Пелин ще направи обучение на членовете на СИК във връзка с частични местни избори, които ще се проведат на 27.02.2022 г. за избиране на кмет на кметство с. Лесново. Обучението ще се проведе в Заседателната зала на Общински съвет в Община Елин Пелин /етаж 1/  от 18:30 часа.

15.02.2022

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНA

С писмо на ЦИК с изх.№ ЧМИ-15-20/ 15.02.2022г., получено в ОИК Елин Пелин с вх. № 372 / 15.02.2022г. се разрешава ОИК Елин Пелин да публикува на интернет страницата си одобрения предпечатен образец на бюлетината за гласуване за първи тур на частичните местни избори за кмет на кметство с. Лесново на 27.02.2022 г. Съгласно указанията в горецитираното писмо, ОИК Елин Пелин публикува одобрения предпечатен образец на бюлетината:

Бюлетина

10.02.2022

Места за поставяне на агитационни материали на територията на с. Лесново

Местата за поставяне на агитационни материали на територията на село Лесново от политически партии, коалиции и инициативни комитети , регистрирани за участие в изборите, по време на предизборната кампания за частични избори за кмет на село Лесново, община Елин Пелин на 27 февруари 2022 година са както следва:

1. Агитационно табло на изхода на село Лесново, в посока град Елин Пелин, в близост до автобусната спирка.

2. Агитационно табло на изхода на село Лесново, в посока село Доганово, в близост до автобусната спирка. 

 

https://www.elinpelin.org/inc/service/service-download-file.php?identifier=22f15b90-3d45-4794-95c6-e0c2f326240f&control=20220210155458 

07.02.2022

Съобщение

Съгласно чл. 464, т. 10 от Изборния кодекс, ОИК – Елин Пелин обявява начало на предизборната кампания за частичните местни избори за кмет на кметство в село Лесново, общ. Елин Пелин, които ще се проведат на 27.02.2022 г.

18.01.2022

Съобщение за приемно време

Общинска избирателна комисия Елин Пелин

 

Приемно време:

всеки ден от 09,30 ч. до 17,30ч.

Община Елин Пелин

3-ти етаж

Календар

Решения

  • № 40 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

  • № 39 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

  • № 38 - ЧМИ / 04.03.2022

    относно: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

всички решения