Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 36-ЧМИ
Елин Пелин, 02.03.2022

ОТНОСНО: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Елин Пелин, които да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Елин Пелин за избор на Кмет на кметство с.Лесново на втори тур на частичните избори, произведени на 06.03.2022г., разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола, предоставена от изчислителния пункт, решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на секционните избирателни комисии и СУЕМГ.

На основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 32 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ и УПЪЛНОМОЩАВА Силвия Чавдарова Трендафилова- председател,  Петранка Трайкова Петкова-Андреева - секретар  и Мариа Евлогиева Китова- Петрова – член на Общинска избирателна комисия в община Елин Пелин, да предадат на Централната избирателна комисия екземплярите от протоколите и решенията на Общинска избирателна комисия – Елин Пелин за избор на Кмет на кметство с.Лесново на втори тур на частичните избори, произведени на 06.03.2022г., както и разписките от компютърната обработка на протоколите на секционните избирателни комисии, копие от компютърната разпечатка на данните за протокола, предоставена от изчислителния пункт, решението на общинската избирателна комисия за всеки вид избор, два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на Секционните избирателни комисии и СУЕМГ.

                Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок от 3/три/ дни от обявяването му на основание чл.88, ал.1 от ИК. 

Председател: Силвия Чавдарова Трендафилова

Секретар: Петранка Трайкова Петкова-Андреева

* Публикувано на 02.03.2022 в 16:21 часа

Календар

Решения

  • № 40 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

  • № 39 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

  • № 38 - ЧМИ / 04.03.2022

    относно: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

всички решения