Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 31-ЧМИ
Елин Пелин, 27.02.2022

ОТНОСНО: Разглеждане на резултатите от произведените избори за кмет на кметство село Лесново, общ. Елин Пелин на 27 февруари 2022 г. Общинската избирателна комисия Елин Пелин на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

РЕШИ:

 

Допуска до участие във втори тур: 

1.Таня Емилова Иванова, издигната от инициативен комитет,                                 

получила  262 (двеста шестдесет и два) действителни гласове. 

2.Цветко Стоянов Цветанов, издигнат от инициативен комитет,                                                                            

получил  227 (двеста двадесет и седем) действителни гласове.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок от 3/три/ дни от обявяването му на основание чл.88, ал.1 от ИК. 

Председател: Силвия Чавдарова Трендафилова

Секретар: Петранка Трайкова Петкова-Андреева

* Публикувано на 27.02.2022 в 23:28 часа

Свързани решения:

34 - ЧМИ/02.03.2022

Календар

Решения

  • № 40 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

  • № 39 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

  • № 38 - ЧМИ / 04.03.2022

    относно: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

всички решения