Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 26-ЧМИ
Елин Пелин, 22.02.2022

ОТНОСНО: Организационно-техническа подготовка за получаване на хартиените бюлетини и на СУЕМГ при произвеждане на частични местни избори за кмет на Кметство с.Лесново на 27.02.2022г. Във връзка с Решение № 1823-МИ от 09.06.2020 г. на ЦИК и на основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс , ОИК Елин Пелин

РЕШИ:

Упълномощава Мариа Евлогиева Китова – Петрова и Стоянка Стоянова Вълчева – членове на ОИК Елин Пелин със следните права: да приемат хартиените бюлетини и СУЕМГ за частични местни избори на 27 февруари 2022 г., както и да подпишат приемо-предавателния протокол.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок от 3/три/ дни от обявяването му на основание чл.88, ал.1 от ИК.

Председател: Силвия Чавдарова Трендафилова

Секретар: Петранка Трайкова Петкова-Андреева

* Публикувано на 22.02.2022 в 19:44 часа

Календар

Решения

  • № 40 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

  • № 39 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

  • № 38 - ЧМИ / 04.03.2022

    относно: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

всички решения