Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 164-МИ
Елин Пелин, 04.11.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване график и определяне членове на Общинска избирателна комисия Елин Пелин, за предаване на изборните книжа и материали на 4 ноември 2023г. на СИК.

В ОИК Елин Пелин е постъпила Заповед № 1053 от 02.11.2023 г. с вх. № 205/04.11.2023 във връзка, с която, както и с организационно-техническата подготовка на изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 година и в изпълнение на Методически указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии, приети с Решение № 2655-МИ от 12.10.2023, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1.

 

 

РЕШИ:

  • УТВЪРЖДАВА график и определя следните членове на Общинска избирателна комисия Елин Пелин  за предаване за втори тур на изборните книжа и материали, подписване на приемо-предавателни протоколи с членовете на СИК и представители на Общинска администрация, по местонахождение на избирателните секции, определени със Заповед № 1010/18.10.2023 г. по направления, както следва:

 

1.

Юлия Живкова – гл. специалист „КАО“ в Община Елин Пелин

13:00

Петранка Петкова-Андреева - член ОИК

с. Чурек

 231700024;

 

Жулиета Георгиева-Стойнова - член ОИК

 

 

 

Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 88 на ИК в 3 / три / дневен срок, считано от днес 19.10.2023 г. пред ЦИК.

Председател: Силвия Чавдарова Трендафилова

Секретар: Мариа Евлогиева Китова-Петрова

* Публикувано на 04.11.2023 в 13:02 часа

Календар

Решения

  • № 169-МИ / 12.11.2023

    относно: Определяне на място и начин за обявяване на Решенията и съобщенията на ОИК Елин Пелин.

  • № 168-МИ / 07.11.2023

    относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)".

  • № 167-МИ / 05.11.2023

    относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 5 ноември 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУРЕК, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения