Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 163-МИ
Елин Пелин, 04.11.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на замяна на член на СИК от квотата на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ на територията на община Елин Пелин при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 197/03.11.2023 г. от ПП ВЪЗРАЖДАНЕ за промяна в състава на СИК № 231700024.

 

Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 5, във връзка с чл. 89, ал. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

 

Р Е Ш И:

 

 • УТВЪРЖДАВА предложението на ПП ВЪЗРАЖДАНЕ за промяна в състава на СИК, съгласно постъпило заявление с вх. № 197/03.11.2023 г.:

 

 

Секция

 

Позиция

 

Име, презиме, фамилия

Заменен с:

Име, презиме, фамилия

231700024

СЕКРЕТАР

Костадинка Спасова Станкова

ЕГН **********

Стефан Маринов Иванов

ЕГН **********

 

 • Издаденото удостоверение на замененя  член на СИК се анулира.
 • ИЗДАВА удостоверение на новоназначенич член на СИК.

 

Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 88 на ИК в 3 (три) дневен срок, считано от днес 03.11.2023 г. пред ЦИК.

 

 

Председател: Силвия Чавдарова Трендафилова

Секретар: Мариа Евлогиева Китова-Петрова

* Публикувано на 04.11.2023 в 13:01 часа

Календар

Решения

 • № 169-МИ / 12.11.2023

  относно: Определяне на място и начин за обявяване на Решенията и съобщенията на ОИК Елин Пелин.

 • № 168-МИ / 07.11.2023

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)".

 • № 167-МИ / 05.11.2023

  относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 5 ноември 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУРЕК, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения