Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 162-МИ
Елин Пелин, 02.11.2023

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на Инициативен комитет за изборите на втори тур, за кмет на кметство Чурек, насрочени на 5 ноември 2023 г.

В ОИК Елин Пелин е постъпило предложение, ведно със списък, заведени с вх. №195/02.11.2023 г. във входящия регистър на ОИК Елин Пелин, подадени от Инициативен комитет за кмет на кметство  Чурек

С постъпилото предложение се прави искане за включване на 1 (едно) лице в списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите или инициативните комитети като пълномощници на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Димитър Наков Иванов за кмет на кметство  Чурек.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г.  на ЦИК, при спазване на законоустановения кворум, Общинската избирателна комисия Елин Пелин

 

Р Е Ш И:

 

ВПИСВА 1 (едно) лице за представител на Инициативен комитет за на Димитър Наков Иванов за кмет на кметство  Чурек за изборите на втори тур за общински съветници и кметове, насрочени на 5 ноември 2023 г. в публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции или инициативните комитети, съгласно направеното предложение и резултата от проверката.

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

 

1

Иван Георгиев Илиев

 

**********

1 / 2.11.2023г.

 

Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 88 на ИК в 3 дневен срок, считано от днес 02.11.2023 г. пред ЦИК.

 

Зам. председател: Минна Димитрова Иванова

Секретар: Мариа Евлогиева Китова-Петрова

* Публикувано на 02.11.2023 в 20:41 часа

Календар

Решения

  • № 169-МИ / 12.11.2023

    относно: Определяне на място и начин за обявяване на Решенията и съобщенията на ОИК Елин Пелин.

  • № 168-МИ / 07.11.2023

    относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)".

  • № 167-МИ / 05.11.2023

    относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 5 ноември 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУРЕК, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения