Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 161-МИ
Елин Пелин, 02.11.2023

ОТНОСНО: РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ, предложени от Инициативен комитет, представляван от Георги Иванов Илиев при произвеждане на изборите на втори тур за кметт на кметство Чурек, насрочени за 5 ноември 2023 г.

В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило заявление с вх. № 194/ 02.11.2023 г. на ОИК от представителя на Инициативен комитет, представляван от Георги Иванов Илиев относно заявление за регистриране на застъпници (приложение № 72-МИ от 2 ноември 2023 г.) Предложението е регистрирано във входящия регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  /Приложение 75-Ми/ под № 3 от 02.11.2023 г.

В предложението се иска регистрирането на застъпницик съгласно приложен списък, а именно:

  1. Стела Николова Гроздева с ЕГН **********

 

Заявлението за регистрация на застъпници на територията на община Елин Пелин е представено и подписано на хартиен носител и е приложен електронен носител.

 

В изпълнение на указания на ОИК Елин Пелин, към заявлението за регистрация на застъпниците на Инициативен комитет, представляван от Георги Иванов Илиев при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове са приложени 1 (една) декларация по образец /Приложение №74-МИ/, подписана от лицето, заявено за регистрация като застъпник.

Приложени са и изискуемата таблица, отразяваща поредност на застъпниците, трите им имена и единен граждански номер. Спазени са изискванията на чл.117, ал.3, ал.  4 и ал. 6 и чл.118 от Изборният кодекс.

 

Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.18 Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

 

Р Е Ш И :

 

Регистрира за застъпник на Инициативен комитет, представляван от Георги Иванов Илиев при произвеждане на втори тур на изборите за общински съветници и за кметове, съгласно постъпило заявление с вх. № 194/ 02.11.2023 г. следните лица:

 

1

СТЕЛА НИКОЛОВА ГРОЗДЕВА

**********

 

 

Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 88 на ИК в 3 (три) дневен срок, считано от днес 02.11.2023 г. пред ЦИК.

Зам. председател: Минна Димитрова Иванова

Секретар: Мариа Евлогиева Китова-Петрова

* Публикувано на 02.11.2023 в 20:41 часа

Календар

Решения

  • № 169-МИ / 12.11.2023

    относно: Определяне на място и начин за обявяване на Решенията и съобщенията на ОИК Елин Пелин.

  • № 168-МИ / 07.11.2023

    относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)".

  • № 167-МИ / 05.11.2023

    относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 5 ноември 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУРЕК, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения