Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 159-МИ
Елин Пелин, 01.11.2023

ОТНОСНО: Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)".

В ОИК Елин Пелин е постъпило заявление с вх. №189/01.01.2023 г.  от Райничка Георгиева Николова, с което заявява, че не желае да встъпи в правомощията си на общински съветник и моли да бъде заличена от списъка на избраните общински съветници.

 

С решение № 154-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК Елин Пелин, Райничка Георгиева Николова е обявена за избран общински съветник от кандидатската листа на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)".

 

Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)".

 

Когато е налице отказ от встъпване в правомощия, от който правната последица е освобождаване на съответното място в листата на съответната партия, чл. 454 ал.1 във връзка с ал. 3, предложение второ от ИК, определя изрично реда, по който следва да бъде класиран следващ кандидат.

Определеният ред е според броя на валидните преференции, на кандидатите, получили мандат с преференции над 7 % от общинската избирателна квота и включени в списък „А“ по методика съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК. Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък „А“.

След изчерпване на кандидатите от списък „А“, ОИК Елин Пелин следва да обяви за избран, следващия по ред в списък „Б“. Според Справка от „Информационно обслужване“ АД, следващият по ред в списък „Б“ за МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)" е Христина Стоянова Праматарова с 37 /трийсет и седем/ преференции.

 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 и т. 26 във връзка с чл. 454 ал. 1 и чл. 453 ал. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

 

Р Е Ш И :

 

 1. ЗАЛИЧАВА Райничка Георгиева Николова от списъка на общинските съветници, обявени за избрани с решение № 154-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК Елин Пелин.

 

 1. ОБЯВЯВА за избрана за общински съветник Христина Стоянова Праматарова, от кандидатската листа на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)".

 

Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 88 на ИК в 3-дневен срок, считано от днес 01.11.2023 г. пред ЦИК.

Председател: Силвия Чавдарова Трендафилова

Секретар: Мариа Евлогиева Китова-Петрова

* Публикувано на 01.11.2023 в 18:55 часа

Календар

Решения

 • № 169-МИ / 12.11.2023

  относно: Определяне на място и начин за обявяване на Решенията и съобщенията на ОИК Елин Пелин.

 • № 168-МИ / 07.11.2023

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)".

 • № 167-МИ / 05.11.2023

  относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 5 ноември 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУРЕК, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения