Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 155-МИ
Елин Пелин, 31.10.2023

ОТНОСНО: Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на местна коалиция ПП „ГЕРБ (ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ)".

В ОИК Елин Пелин е постъпило заявление с вх. №185/31.10.2023 г.  от Стефан Петров Стоилов, с което заявява, че не желае да встъпи в правомощията си на общински съветник и моли да бъде заличен от списъка на избраните общински съветници.

С решение № 154-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК Елин Пелин, Стефан Петров Стоилов е обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на местна коалиция ПП „ГЕРБ" (ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ)“.

Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващия кандидат от листата на местна коалиция ПП „ГЕРБ" (ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ)“.

 

Когато е налице отказ от встъпване в правомощия, от който правната последица е освобождаване на съответното място в листата на съответната партия, чл. 454 ал.1 във връзка с ал. 3, предложение второ от ИК, определя изрично реда, по който следва да бъде класиран следващ кандидат.

Определеният ред е според броя на валидните преференции, на кандидатите, получили мандат с преференции над 7 % от общинската избирателна квота и включени в списък „А“ по методика съгласно приложение 5 към чл. 453 ал.1 от ИК. Когато броят на кандидатите с валидни предпочитания е по-малък от броя на мандатите на партията или коалицията, избрани са всички кандидати от списък „А“.

След изчерпване на кандидатите от списък „А“, ОИК Елин Пелин следва да обяви за избран, следващия по ред в списък „Б“. Според Справка от „Информационно обслужване“ АД, следващият по ред в списък „Б“ за местна коалиция ПП „ГЕРБ" (ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ)“ е Цветелин Красимиров Добрев, с 72 / седемдесет и две / преференции.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 и т. 26 във връзка с чл. 454 ал. 1 и чл. 453 ал. 5 от ИК, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

 

Р Е Ш И :

 

 1. ЗАЛИЧАВАСтефан Петров Стоилов от списъка на общинските съветници, обявени за избрани с решение № 154-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК Елин Пелин.
 2. ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Цветелин Красимиров Добрев, от кандидатската листа на местна коалиция ПП „ГЕРБ" (ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ)“.

 

Решението подлежи на обжалване на осн. чл. 88 на ИК в 3 дневен срок, считано от днес 31.10.2023 г. пред ЦИК.

Зам. председател: Валентина Йорданова Данева

Секретар: Мариа Евлогиева Китова-Петрова

* Публикувано на 31.10.2023 в 19:12 часа

Календар

Решения

 • № 169-МИ / 12.11.2023

  относно: Определяне на място и начин за обявяване на Решенията и съобщенията на ОИК Елин Пелин.

 • № 168-МИ / 07.11.2023

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на МК „БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ (ВМРО-БНД, ИТН)".

 • № 167-МИ / 05.11.2023

  относно: Разглеждане на резултатите от произведените избори за общински съветници и кметове на 5 ноември 2023 г. и вземане на решение за избор на КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧУРЕК, въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

всички решения