Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 32- ЧМИ
Елин Пелин, 28.02.2022

ОТНОСНО: Одобрявяне на графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Лесново, община Елин Пелин и начина на изписване на имената на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетините за гласуване във втори тур на частичните избори за кмет на кметство село Лесново, община Елин Пелин на 06.03.2022 г. На основание чл.87, ал. 1, т.9 от ИК и в изпълнение на решение №1823-МИ от 09.06.2020 г. на ЦИК, ОИК – Елин Пелин

РЕШИ:

ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство село Лесново на община Елин Пелин във втори тур на частичните изборите за кмет на кметство село Лесново, община Елин Пелин на 06.03.2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок от 3/три/ дни от обявяването му на основание чл.88, ал.1 от ИК. 

Председател: Силвия Чавдарова Трендафилова

Секретар: Петранка Трайкова Петкова-Андреева

* Публикувано на 28.02.2022 в 00:37 часа

Календар

Решения

  • № 40 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

  • № 39 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

  • № 38 - ЧМИ / 04.03.2022

    относно: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

всички решения