Общинска избирателна комисия Елин Пелин


РЕШЕНИЕ
№ 21-ЧМИ
Елин Пелин, 15.02.2022

ОТНОСНО: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин при произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 27.02.2022 г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 371/ 14.02.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027.

Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

 1. УТВЪРЖДАВА предложените промени в състава на СИК от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, както следва:  

 

Секция

 

Позиция

 

Име, презиме, фамилия

 Заменен с :

Име, презиме, фамилия

 

 

 

 

231700026

председател

Йордан Борисов Пенев

ЕГН ********

Юлия Иванова Атанасова

ЕГН ********

 

 

 

 

231700026

Член

Георги Павлов Георгиев

ЕГН ********

Йорданка Стоянова Шентова

ЕГН ********

 

 

 

 

231700027

Зам.председател

Ангелина Гергиева Йосифова

ЕГН ********

 

Даниела Цветанова Станчева

ЕГН ********

 

 

 

 

 

231700027

Член

Константин Тодоров Константинов

ЕГН ********

 

Илияна Бойкова Милева

ЕГН ********

 

 

 

 

 

 1. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 3. Указва на всеки член на СИК, че при изпълнение на своите функции е длъжностно  лице по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 4. Указва на всеки член на СИК, че при изпълнение на функциите си не може да носи отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провежда предизборна агитация.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в срок от 3/три/ дни от обявяването му на основание чл.88 ал.1 от ИК.

Председател: Силвия Чавдарова Трендафилова

Секретар: Петранка Трайкова Петкова-Андреева

* Публикувано на 15.02.2022 в 20:54 часа

Календар

Решения

 • № 40 - ЧМИ / 06.03.2022

  относно: Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

 • № 39 - ЧМИ / 06.03.2022

  относно: Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

 • № 38 - ЧМИ / 04.03.2022

  относно: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

всички решения