Заседания

Заседание от дата 15.02.2022 от 18:00 часа.

Решения

№ 23- ЧМИ / 15.02.2022

ОТНОСНО : одобрявяне на графичния файл с образец на бюлетина за кмет на кметство с.Лесново, община Елин Пелин и начина на изписване на имената на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетините за гласуване в частичните избори за кмет на кметство село Лесново, община Елин Пелин на 27.02.2022 г. След получаване на графичния файл с предпечат на хартиената бюлетина за кмет на кметство в с. Лесново, ОИК принтира образеца на бюлетината. След извършена проверка на същите ОИК установи, че съдържанието й отговаря на изискванията на член 422 от ИК. На основание чл.87, ал. 1, т.9 от ИК и в изпълнение на решение №1823-МИ от 09.06.2020 г. на ЦИК, ОИК – Елин Пелин

№ 22-ЧМИ / 15.02.2022

ОТНОСНО : одобрявяне на тираж на бюлетините при произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Лесново, община Елин Пелин. На основание чл.87, ал.1, т.1 и чл.209, ал.1, изр. второ от ИК, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, във връзка с чл.209, ал.3 от ИК и в изпълнение на Решение №1823-МИ от 09.06.2020 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия Елин Пелин

№ 21-ЧМИ / 15.02.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин при произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 27.02.2022 г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 371/ 14.02.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027.

Календар

Решения

  • № 40 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

  • № 39 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

  • № 38 - ЧМИ / 04.03.2022

    относно: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

всички решения