Заседания

Заседание от дата 25.01.2022 от 18:00 часа.

Решения

№ 8- ЧМИ / 25.01.2022

ОТНОСНО : Регистрация на Инициативен комитет за издигане на Цветко Стоянов Цветанов като независим кандидат за кмет на кметство с. Лесново в частични избори за кмет на кметство село Лесново, община Елин Пелин на 27.02.2022 г. В ОИК Елин Пелин е постъпило заявление за регистрация – Приложение № 52-МИ-НЧ от изборните книжа, с което се заявява за регистрация Инициативен комитет за издигане на Цветко Стоянов Цветков като независим кандидат за Кмет на кметство с. Лесново, подписано от всички членове на комитета: Генади Цветков Гаврилов; Благой Ангелков Благоев; Марио Милков Маринов; Борис Цветков Василев;Цветанка Атанасова Богданова. Заявлението е заведено под № 334 / 25.01.2022 г. във входящия регистър на ОИК – Елин Пелин и под № 1 / 25.01.2022 г. във Входящ регистър на ОИК – Елин Пелин /Приложение № 55-МИ-НЧ/ на инициативните комитети за издигане кандидатурата на незвисим кандидат за участие в частични избори за кмет на кметство с. Лесново, община Елин Пелин на 27.02.2022 г. Към заявлението са приложени: Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява; Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет 5 бр.; Декларация по образец (чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 ИК) - 5 бр.; Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо комитета; Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания; Налице са изискванията на чл. 153 от Изборния кодекс за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в частични избори за кмет на кметство с. Лесново на 27.02.2022 г. Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс във връзка с чл. 152, т. 3 от Изборния кодекс, при спазване на законоустановения кворум, Общинска избирателна комисия – Елин Пелин

№ 7-ЧМИ / 25.01.2022

ОТНОСНО : Разпределяне на местата в СИК и техните ръководства между парламентарно представените партии и коалиции На основание чл.87, ал.1, т.1, чл.92, във вр. с чл.464 ИК, Решение № 1074-МИ/20.01.2022 г. на ЦИК и справка за броя на гласоподаватели, Общинска избирателна комисия – Елин Пелин

Календар

Решения

  • № 40 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Решение за обявяване на резултата за избор за кмет на Кметство с. Лесново, проведен на 06.03.2022 г. Въз основа на получените данни от протоколите на СИК и Информационно обслужване и на основание чл. 452 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Елин Пелин

  • № 39 - ЧМИ / 06.03.2022

    относно: Взимане на решение за приключване на изборния ден Днес, 06.03.2022 г. в гр.Елин Пелин след проведено заседание на Общинска избирателна комисия –Елин Пелин и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 25 от ИК, Общинска избирателна комисия - Елин Пелин

  • № 38 - ЧМИ / 04.03.2022

    относно: Утвърждаване на замяна на членове в СИК от квотата на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ на територията на община Елин Пелин за произвеждане на втори тур на частични избори за кмет на кметство с.Лесново на 06.03.2022г. В Общинска избирателна комисия Елин Пелин е постъпило предложение с вх. № 408/ 04.03.2022г. от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“, относно промяна в състава на СИК № 231700026 и СИК № 231700027. Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, и Общинска избирателна комисия в Община Елин Пелин

всички решения